Postovi

Blaženi Agatanđeo (1598.-1638.) i Kasijan (1607.-1638.), svećenici-mučenici

**Liturgijski spomen: 7. kolovoza
Dvojica kapucinskih misionara - Agatanđeo Noury i Kasijan Lopes-Netto - koji su podnijeli mučeničku smrt u Etiopiji 7. kolovoza 1638. vjerojatno bi ostali nezapamćeni i nikada beatificirani da se za istraživanje njihova života i djelovanja nije zauzeo veliki kapucinski misionar i kardinal Sluga Božji Vilim Massaja. U procesima za njihovo proglađenje blaženima 10. siječnja 1887. izjavio je da su katolici raspršeni diljem velikih prostranstava Etiopije još pripovijedali svojoj djeci i unucima o mučeništvu i krepostima Agatanđela i Kasijana, čije su se relikvije čuvale kod grada Gondara. Proces za njihov proglašenje blaženima pokrenut je tek 13. lipnja 1887. Dana 1. siječnja 1905. papa Pio X. proglasio ih je blaženima.  Dvojicu ovih mučenika, po štovanju i spomenu, ne možemo dijeliti. Njihov kratak i intenzivan život ne može se ispripovijedati odvojeno. Premda njihov početni odgoj i obrazovanje imaju različito kulturno i zemljopisno obilježje, misionarski…

Blaženi Protazije iz Séeza (1747.-1794.), svećenik-mučenik

**Liturgijski spomen: 18. kolovoza
Rodio se 3. travnja 1747., a kršten je sutradan u crkvi sv. Petra u rodnom Séezu (Francuska). Njegovi roditelji i rodbina bili su poprilično imućni ljudi. U krugu svoje obitelji primio je solidan vjerski i kulturni odgoj. To mu je omogućilo da u njemu sazrije i zvanje za redovnički život. Kao dvadesetogodišnjak stupio je u Red braće kapucina u Bayeusu s imenom - Protazije. Redovničke zavjete polaže 27. studenog 1768. Godine 1775. bio je zaređen za svećenika. Na temelju škrtih podataka o njegovu životu saznajemo da je neko vrijeme bio upravitelj svetišta Naše Gospe od Milosti, a 1789. postaje tajnik provincijala u Normandiji. Posljednje mjesto njegova boravka bio je samostan u Sottevilleu, blizu Rouena. Tu ga s njegovom redovničkom braćom pronalaze gradski agenti kada su došli pretražiti kuću i zatražiti da polože zakletvu o laičkom ustroju klera. On je to odbio kao i druga njegova subraća, potvrđujući u dvjema različitim okolnostima želju da ustraje u…

Blaženi Jakov iz Rafelbuñola (1909.-1936.), svećenik-mučenik

**Liturgijski spomen: 26. rujna
Santiago Mestre Iborra rodio se u Rafelbuñolu (Španjolska) 10. travnja 1909. Kršten je u crkvi sv. Antuna Opata 12. travnja iste godine. Već u djetinjstvu isticao se u marljivosti i pobožnosti. Njegovi susjedi pripovijedaju o njemu kao uzornome mladiću i primjeru u svemu. U Red franjevaca kapucina stupio je 6. lipnja 1924. Nakon novicijata prve redovničke zavjete polaže 7. lipnja 1925., a svečane (doživotne) u Rimu 21. travnja 1930. Za svećenika je zaređen u Rimu 26. ožujka 1932. Nakon doktorata iz teologije na Papinskom sveučilištu Gregoriana, vratio se u rodnu Španjolsku, gdje je najprije imenovan upraviteljem kapucinskog sjemeništa u Massamagrellu. U svome kratkome redovničkom životu isticao se pobožnošću prema Blaženoj Djevici Mariji te jednostavnošću, poslušnošću i poniznošću. ''Imao je dobar karakter i živahnu narav... Vjernici su ga smatrali uzornim redovnikom... Unatoč svojim znanstvenim sposobnostima i krepostima, uvijek je bio ponizan …

Blaženi Andrija Hijacint Longhin (1863.-1936.), biskup

Hijacint Bonaventura Longhin rodio se u mjestu Fiumicello (Padova, Italija), 22. studenog 1863. U 16-oj godini odlučuje stupiti u Red Manje braće kapucina. U toj svojoj želji vodio je borbu sa svojim ocem, koji se nije htio odreći svoga sina jedinca, jer je htio da mu on bude pomoćnik u poljoprivrednim poslovima. Mladi Hijacint je, ipak, uspio pobijediti očevo protivljenje, te je u samostanu Bassano del Grappa 27. kolovoza 1879. stupio u novicijat i dobio novo ime: Andrija. Studij gimnazije završio je u Padovi. Tu je i položio svoje svečane (doživotne) zavjete 4. listopada 1883. Teološki studij završio je u Veneciji, gdje je i zaređen za svećenika (19. lipnja 1886.). Od 1888. vrši službu duhovnog vođe i profesora u kapucinskom sjemeništu u Udinama, a od 1889. odgojitelj je i profesor kapucinskih studenata-gimnazijalaca u Padovi. Od 1891. učitelj je, pak, studenata teologije u Veneciji.  Za poglavara (provincijala) kapucina u Veneciji izabran je 18. travnja 1902. Dana 16. travnja 1904. …

Blaženi Apolinar iz Posata 1739.-1792.), svećenik-mučenik

**Liturgijski spomen: 2. rujna
Jean Jacques Morel rodio se 12. lipnja 1739. u selu Prez-vers-Noréaz blizu Fribourga u Švicarskoj. Prvi vjerski i kulturni odgoj dobio je od svoga strica i svećenika Franje J. Morela. Kao najnadareniji među đacima kolegija sv. Mihaela u Fribourgu, dana 26. rujna 1763. stupa u novicijat franjevaca kapucina u Zugu i tada (po ondašnjim pravilima Reda), dobio novo ime: Apolinar. Za svećenika je zaređen 22. rujna 1764. godine u svome rodnom kantonu - Belleu - te po odluci redovničkih poglavara počeo  je pastoralno pomagati svećenicima po župama i držati pučke misije (1769.-1774.).
Krajem kolovoza 1774. godine postao je profesorom i učiteljem kapucinskih studenata teologije u Fribourgu, a 1780. godine i vikar samostana u Sionu. Dana 20. kolovoza 1781. godine je premješten za vikara samostana u Bulleu, a 1785. godine u Stansu kao i za ravnatelja škole koja se je nalazila uz samostan. Dana 16. travnja 1788. godine je napustio Stans i otišao u Luzern, a na jesen 1…

Blaženi Ambrozije iz Benaguacila (1870.-1936.), svećenik-mučenik

**Liturgijski spomen: 26. rujna Luís Valls Matamales rodio se 3. svibnja 1870. u mjestu Benaguacil (Valencia, Španjosla). Sveti sakrament krštenja primio je u župi Naše Gospe od Uznesenja 4. svibnja 1870. Nakon završenih škola, odlučio je stupiti u Kapucinski red. Redovničko odijelo oblači 28. svibnja 1890. te u toj prigodi dobiva novo ime: Ambrozije. Prve redovničke zavjete - siromaštvo, čistoća, poslušnost - polaže 28. svibnja 1891., a doživotne 30. svibnja 1894. Za svećenika je zaređen 22. rujna 1894. i svoju prvu Mladu misu proslavio je u samostanu Sanlúcar de Barramedi (Cádiz). ''Bio je vrlo krepostan redovnik'' - kaže za njega s. Marija Amparo Ortells - ''uvijek sabrana pogleda, jako ponizan. Bio je vrlo pobožan prema Presvetoj Djevici.'' Subraća su ga smatrala dobrim redovnikom. Vjerno je obdržavao franjevačke propise i bio vrlo odan sv. Franji Asiškom. Apostolski je djelovao propovijedanjem, ispovijedanjem i duhovnim vođenjem. Ponajprije je djelov…

Blaženi Bonaventura iz Puzóla (1897.-1936.), svećenik-mučenik

**Liturgijski spomen: 26. rujna Julio Esteve Flors (kao redovnik Bonaventura) rodio se 9. listopada 1897. u mjestu Puzól (Valencia, Španjolska). Kršten je 10. listopada u crkvi sv. Ivana u rodnom mjestu. Nakon završetka školovanja, dana 15. rujna 1913. stupio je u novicijat franjevaca kapucina i tom prigodom dobio ime: Bonaventura. Nakon završetka novicijata polaže prve redovničke zavjete 17. rujna 1914., a doživotne 18. rujna 1918. Na daljnje školovanje poslan je u Rim te na Sveučilištu ''Gregoriana'' stječe doktorat iz filozofije. Za svećenika je zaređen u Rimu 26. ožujka 1921. Nakon povratka u rodnu Španjolsku imenovan je profesorom filozofije i kanonskog prava u Orihueli. Isticao se i kao propovjednik, predavač, duhovnik, ali ponajviše kao čovjek reda i molitve. Potvrđuje to i gosp. Juan F. Escrira: ''Posvetio se studiju i propovijedanju. Bio je pomirljive naravi. Osim toga, bio je vrlo oprezan i inteligentan, dobro odgojen i čestit. Vjernici su ga jako uva…