Postovi

Prikazuju se postovi od listopad, 2018

Blaženi Ambrozije iz Benaguacila (1870.-1936.), svećenik-mučenik

**Liturgijski spomen: 26. rujna Luís Valls Matamales rodio se 3. svibnja 1870. u mjestu Benaguacil (Valencia, Španjosla). Sveti sakrament krštenja primio je u župi Naše Gospe od Uznesenja 4. svibnja 1870. Nakon završenih škola, odlučio je stupiti u Kapucinski red. Redovničko odijelo oblači 28. svibnja 1890. te u toj prigodi dobiva novo ime: Ambrozije. Prve redovničke zavjete - siromaštvo, čistoća, poslušnost - polaže 28. svibnja 1891., a doživotne 30. svibnja 1894. Za svećenika je zaređen 22. rujna 1894. i svoju prvu Mladu misu proslavio je u samostanu Sanlúcar de Barramedi (Cádiz). ''Bio je vrlo krepostan redovnik'' - kaže za njega s. Marija Amparo Ortells - ''uvijek sabrana pogleda, jako ponizan. Bio je vrlo pobožan prema Presvetoj Djevici.'' Subraća su ga smatrala dobrim redovnikom. Vjerno je obdržavao franjevačke propise i bio vrlo odan sv. Franji Asiškom. Apostolski je djelovao propovijedanjem, ispovijedanjem i duhovnim vođenjem. Ponajprije je djelov…

Blaženi Bonaventura iz Puzóla (1897.-1936.), svećenik-mučenik

**Liturgijski spomen: 26. rujna Julio Esteve Flors (kao redovnik Bonaventura) rodio se 9. listopada 1897. u mjestu Puzól (Valencia, Španjolska). Kršten je 10. listopada u crkvi sv. Ivana u rodnom mjestu. Nakon završetka školovanja, dana 15. rujna 1913. stupio je u novicijat franjevaca kapucina i tom prigodom dobio ime: Bonaventura. Nakon završetka novicijata polaže prve redovničke zavjete 17. rujna 1914., a doživotne 18. rujna 1918. Na daljnje školovanje poslan je u Rim te na Sveučilištu ''Gregoriana'' stječe doktorat iz filozofije. Za svećenika je zaređen u Rimu 26. ožujka 1921. Nakon povratka u rodnu Španjolsku imenovan je profesorom filozofije i kanonskog prava u Orihueli. Isticao se i kao propovjednik, predavač, duhovnik, ali ponajviše kao čovjek reda i molitve. Potvrđuje to i gosp. Juan F. Escrira: ''Posvetio se studiju i propovijedanju. Bio je pomirljive naravi. Osim toga, bio je vrlo oprezan i inteligentan, dobro odgojen i čestit. Vjernici su ga jako uva…

Blaženi Marko iz Aviana (1631.-1699.), svećenik

** Liturgijski spomen: 13. kolovoza
Karlo Dominik Cristofori rodio se 17. studenoga 1631. u mjestu Aviano (Italija). Za vrijeme boravka na školovanju u kolegiju u Gorici jednoga se dana, prilikom povratka đaka sa šetnje, nije javio svojim poglavarima! Pobjegao je kako bi otišao obratiti Turke. Nakon dva dana pješačenja, tjelesno iscrpljen pokucao je na vrata kapucinskog samostana u Kopru. U tome je bio posebni prst Božji! Dana 21. studenoga 1648. oblači redovničko odijelo braće kapucina u Coneglianu (Italija) te tom prigodom dobiva novo ime: fra Marko! Nakon svećeničkog ređenja (18. rujna 1655.), započeo je apostolat propovijedanja. Godine 1670. bio je imenovan poglavarom (gvardijanom) samostana u Bellunu i, dvije godine poslije, samostana u Oderzu. Teret odgovornosti ipak je priječio njegovu duboku želju za samoćom i molitvom. Zato su ga poglavari, prihvativši njegovu molbu, premjestili u Padovu. Ondje je jedan njegov svečani govor, koji je blaženik trebao održati iz poslušnosti pred …

Blaženi Aurelije iz Vinalesa (1896.-1936.), svećenik-mučenik

**Liturgijski spomen: 26. rujna
José Ample Alcaide (kao redovnik Aurelije) rodio se 3. veljače 1896. godine u Vinalesu (Valencia, Španjolska). Bio je treći od sedmero djece Vicenta Aplea i Manuele Alcaide. Kršten je odmah po rođenju, tj. 4. veljače. Sakrament sv. Potvrde primio je 21. travnja 1899. Prvi naobrazbu stekao je u sjemeništu u Massamagrellu (Valencia). Redovničko odijelo fratara kapucina obukao je u Kapucinskoj provinciji Valencija dana 7. kolovoza 1912. Prve redovničke zavjete (siromaštva, čistoće i poslušnosti) položio je 10. kolovoza 1913., a svečane (doživotne) 18. prosinca 1917. Za svećenika je zaređen u Rimu 26. ožujka 1921. Nakon povratka u rodnu Španjolsku imenovan je učiteljem kapucinskih studenata teologije i filozofije te profesorom u biskupijskom sjemeništu u Orihueli (Alicante). Tu je službu obavljao razborito i na opće zadovoljstvo svih. ''Među vjernicima uživao je glas sveca'' - tako se o njemu izrazio svećenik Pascual Ortells - ''a može…

Blaženi Didak Josip iz Cadiza (1743.-1801.), svećenik

Godine 1756. mladić Josip Franjo Ivan Marija, nakon neuspjeha u studiranju filozofije, ušavši u crkvu kapucina u Ubrique (Španjolska), za vrijeme dok su fratri pjevali liturgiju Časova, iznenada doživi uzbuđenje, kako on piše u jednom svom pismu: »Duša mi se ispunila tako velikom radošću i tako neobičnim divljenjem kao da sam izvan sebe«.
Imao je veliku odbojnost prema redovničkom staležu, još posebno prema životu kapucina; ali od tog trenutka ondje osjeti da ga privlači i njegov žar posta nezadrživ. »Zatražio sam životopis nekoga sveca iz njihova Reda – nastavlja u gore spomenutom pismu – i dadoše mi onaj naših svetaca Fidelisa i Josipa iz Leonesse, obojica su bili misionari, a zatim onaj, časnoga Josipa iz Carabantesa, koga nazvaše apostolom Galicije. To razbukti vatru u mom srcu koja, premda sam imao jedva trinaest godina, izgarao sam od samoće, za sjedinjenjem s Bogom za zatajenjem samoga sebe itd. Nadvladan od ovih želja, bez da sam nekoga pitao za savjet, opasao sam se konopčići…

Blaženi Honorat Kozminski (1829.-1916.), svećenik

Naš blaženik rodio se u Poljskoj, u mjestu Biala Podlaska, 16. listopada 1829. Njegovi roditelji bili su veoma marljivi kako na svojim poslovima tako i u odgoju svoje djece. Mali Vjenceslav pohađao je OŠ. u svom rodnom mjestu i svaki je dan s veseljem posluživao kod svete mise kao ministrant. Svi su o njemu stjecali dojam da je nadaren i dobar dječak, sklon glazbi.
Nakon nekoliko godina, njegova se obitelj preseli u industrijsko središte u mjesto Wloclawek. U mjestu Plock-u Vjenceslav je pohađao gimnaziju i završio ju je s najboljim uspjehom. Nakon toga postavljalo mu se pitanje: Kamo dalje? Otac mu je savjetovao da upiše školu primijenjene umjetnosti u Varšavi. Nedugo nakon toga umre mu otac. Gubitkom oca naglo se promijenio u životu i vladanju, te se zbog toga počeo otuđivati od svoje majke kao i od svega dobra u čemu su ga roditelji bili poučili, te je u tome mjestu izašao na glas kao velika propalica. Kasnije će i sam zapisati: “U mladosti sam bio velika propalica, otvoreno i direk…

Blaženi Toma Acerbis iz Olere (1563.-1631.), redovnik

Slika
Rođen u mjestu Olera (Bergamo, Italija) krajem 1563. godine. Redovničko odijelo braće kapucina obukao je u venetskoj provinciji 12. rujna 1580. Redovničke zavjete kao časni brat (ne svećenik) položio je 5. srpnja 1584. Nakon zavjeta određen je za sakupljača milostinje (u Veroni sve do 1605., zatim u Vicenzi sve do 1612., u Roveretu od 1613. do 1617.). Godine 1618. dolazi u padovanski samostan gdje vrši službu vratara. Međutim, na zahtjev tirolskog nadvojvode Leopolda V. Haubsburgovca godine 1619. poslan je u Innsbruck za sakupljača milostinje. “Brat sakupljač”, tako su ga zvali, gotovo pedeset godina je obavljao tu službu, a ljubav prema dušama ga je učinila apostolom: životom je svjedočio Evanđelje, govorio o Bogu; poučavao je u vjeri ponizne i velike, sve je zadužio ljubavlju. Doista istinski apostol bez štole u razgovoru sa svima i svi su se “čudili..., i činilo se nemogućim po ljudskom da bi jedan priprosti brat laik mogao tako uzvišeno govoriti o Bogu, kao što je on govorio”. “Gdj…

Blaženi Josip Tous y Soler (1811.-1871.), svećenik

Slika
Blaženi Josip Tous i Soler se rodio i najveći dio svoga života proživljavao u Španjolskoj u 19. stoljeću. To vrijeme je bilo obilježeno velikom političkom, društvenom i ekonomskom nesigurnošću. Bile su ukinute redovničke zajednice, događala su se prava progonstva pripadnika Crkve, zatvaranja i protjerivanja redovnika iz vlastitih samostana. Devetnaesto stoljeće u Španjolskoj je bilo sudbonosno i s mnogo previranja. Počelo je s invazijom Francuske, a završilo je prekomorskim ratovima i gubitkom posljednjih kolonija. U tim zamršenim društveno-političkim okolnostima i u jednoj vrlo antiklerikalnoj sredini, španjolsku Crkvu obilježila je pojava snažnih i utjecajnih ličnosti, koje su se smjelošću vjere i trajnim zalaganjem na odgojnom i karitativnom području znale suočiti s novim izazovima u kulturnim i društvenim promjenama. To je osobito došlo do izražaja u Kataloniji gdje je živjela Blaženikova obitelj.
Josip Tous i Soler se rodio u Iguladi, nedaleko od Barcelone u biskupiji Vac, 31. ožuj…

Blaženi Jeremija iz Rumunjske (1556.-1625.), redovnik

Jeremija se rodio 29. lipnja 1556. g. u malom selu Tzazo u današnjoj Rumunjskoj. Na krštenju je dobio ime Jon (Ivan). Odgojen u zdravoj klimi kršćanske obitelji Stoice i Margarite Barbat, u mladosti je čuo Božji glas da treba – poput Abrahama – poći iz svoje zemlje ... Zbog teških uvjeta života za kršćane, poslušan evanđeoskim riječima: „Tko ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu ... zbog mene i Evanđelja, stostruko će primiti i život vječni baštiniti“, i majci koja mu je pričala da u „Italiji žive dobri kršćani i sveti monasi“, Jon s 18 godina napušta svoju domovinu i odlazi u Napulj, Italija, gdje živi sve do smrti. U Napulj je stigao 1578. g. Tu je upoznao braću kapucine i mislio je da su to oni „sveti monasi“ o kojima mu je majka nekoć govorila. Zatražio je da bude primljen kao njihov kandidat. U svibnju 1578. g. započeo je godinu novicijata i tom prilikom dobio novo ime Jeremija, a 8. svibnja 1579. g. polaže doživotne zavjete u Redu Manje braće Kapucina.…

Blaženi Leopold iz Alpandeire (1864.-1956.), redovnik

**Liturgijski spomen: 9. veljače Godinu dana poslije proglašenja blaženim Diega Josipa iz Kadiza, u svibnju 1895. pripremale su se svečanosti u Rondi njemu na čast, gradiću gdje su se čuvali njegovi posmrtni ostaci. Za duhovnu obnovu došla su dva brata kapucina. Njihovo propovijedanje pratilo je veliko mnoštvo vjernika. Među vjernim slušateljima nalazio se i tridesetogodišnji Franjo Toma Marquez y Sánchez (kasnije, fra Leopold iz Alpandeire). On je ovako sažeo svoje dojmove: „Braća su zaokupila moju pažnju svojim ponašanjem i propovijedanjem“. Slušajući i gledajući sve što se oko njega događalo i sam u srcu donosi odluku da želi „postati redovnik kao što su oni“.
Alpandeire je mjestance smješteno u planinskoj osamljenosti brdskog masiva Rondo u pokrajini Málaga, kraju stjenovitih klisura i ubavih dolina. U tom pastirskom i divljem krajoliku poput osamljenog gnijezda, rodio se naš Franjo Toma di San Giovanni Battista, 24. lipnja 1864. godine. Njegovi roditelji, otac Diego Márquez Ayala …

Blaženi Jakov iz Ghazira (1875.-1954.)

Slika
Khalil Haddad, u Redu manje braće kapucina fra Jakov, rodio se u mjestu Ghazir, tridesetak kilometara sjeverno od Bejruta na području Kesrwan-Mont Liban, 1. veljače 1875. godine. Otac mu se zvao Butros Haddad, a majka Shams. Naš Jakov bio je njihovo treće od ukupno četrnaestero djece. Njegova obitelj pripadala je tzv. maronitskim kršćanima koji su bili uvjereni vjernici. Mali Khalil kršten je u Ghaziru, u maronitskoj Crkvi, 21. veljače 1875. U djetinjstvu je bio dobro kršćanski odgojen. Na vjerski odgojsvoje djece osobito je utjecala majka svojim svetim i uzornim životom uvijek ih potičući na velikodušnost prema Bogu i ljudima. To će se odražavati i u svim razvojnim godinama i cijelom životu našega fra Jakova. Sakramenat svete potvrde primio je, 9. veljače 1881. Sa sedam godina roditelji su ga, najprije, u svome rodnom gradu poslali na školovanje u školu sv. Franje koju su vodili talijanski kapucini, a nakon završene osnovne škole (1885.-1891). obrazovanja nastavlja u Bejrutu. Bio je …