Blaženi Jakov iz Rafelbuñola (1909.-1936.), svećenik-mučenik

**Liturgijski spomen: 26. rujna

Santiago Mestre Iborra rodio se u Rafelbuñolu (Španjolska) 10. travnja 1909. Kršten je u crkvi sv. Antuna Opata 12. travnja iste godine.
Već u djetinjstvu isticao se u marljivosti i pobožnosti. Njegovi susjedi pripovijedaju o njemu kao uzornome mladiću i primjeru u svemu. U Red franjevaca kapucina stupio je 6. lipnja 1924. Nakon novicijata prve redovničke zavjete polaže 7. lipnja 1925., a svečane (doživotne) u Rimu 21. travnja 1930. Za svećenika je zaređen u Rimu 26. ožujka 1932.
 
Nakon doktorata iz teologije na Papinskom sveučilištu Gregoriana, vratio se u rodnu Španjolsku, gdje je najprije imenovan upraviteljem kapucinskog sjemeništa u Massamagrellu. U svome kratkome redovničkom životu isticao se pobožnošću prema Blaženoj Djevici Mariji te jednostavnošću, poslušnošću i poniznošću. ''Imao je dobar karakter i živahnu narav... Vjernici su ga smatrali uzornim redovnikom... Unatoč svojim znanstvenim sposobnostima i krepostima, uvijek je bio ponizan i jednostavan... Bio je revan u apostolskom radu'', govore o njemu njegova redovnička braća.
Prigodom izbijanja Nacionalnog pokreta, o. Jakov tražio je da skloni na sigurno sjemeništarce koji su bili povjereni njegovoj brizi i odgoju, a zatim je potražio sklonište u svome rodnom mjestu. Tu ga je mjesni Komitet stavio da radi kao zidarski radnik na poslovima koji su se tada radili u kući opatije, iznoseći krhotine iz župne crkve, a mogao je provoditi normalan život. Jednoga je dana dobio vijest da je i njegovu braću pozatvarao Komitet i da im je život u velikom opasnosti. U toj prilici rekao je: ''Poći ću u Komitet da vidim hoće li uzeti mene za zatvorenika a osloboditi moju braću.''
 
Kada je došao u sjedište Komiteta, uhvatili su ga zajedno s ostalom redovničkom braćom (26. rujna 1936.). U zatvoru je saslušao ispovijedi svih zatvorenika. U noći s 28. na 29. rujna 1936. zatvorenici su dovedeni na groblje u Massamagrellu. Prolazeći ispred crkve zaštitnice, Djevice od čuda, zazivali su Blaženu Gospu i, stigavši na groblje, uz poklik ''Živio Krist Kralj!'' - svi su redom bili smaknuti.
Ubijen zajedno sa svojom braćom, o. Jakov bio je pokopan u zajedničku grobnicu na mjesnom groblju (Massamagrellu). Njegovi su posmrtni ostaci ekshumirani i identificirani, a potom su preneseni u ''hram poginulih'' u Rafelbuñolu. Danas počivaju u kapelici ''kapucinskih mučenika'' u samostanu Magdalena u Massamagrellu.

Primjedbe